تحقیق آزمون های روانی به همراه پرسشنامه ها

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ 0

آزمونهای روانی,آزمون روانشناسی,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه روانشناسی,آزمون بالینی چند محوری,روش گروه نگار,پرسشنامه میلون,پرسشنامه سازگاری بل,گروه سنجی,پرسشنامه BAI,پرسشنامه فراشناختی MCQ30,پرسشنامه سلامت عمومی,پرسشنامه GHQ

پرسشنامه پرخاشگری AQ (باس و پری)

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه پرخاشگریAQ,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ,مولفه های پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه روانشناسی,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه باس و پری,پرسشنامه روانی,دانلود پرسشنامه پرخاشگری,پرخاشگری بدنی,پرخاشگری کلامی,رنجیدگی,بدگمانی

پرسشنامه استاندارد باورهای معرفت شناختی (شومر)

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی,دانلود پرسشنامه,معرفت شناختی,پرسشنامه شومر,پرسشنامه روانشناسی,مولفه های باورهای معرفت شناختی,شومر ۱۹۹۰,دانلود پرسشنامه شومر,پرسشنامه استاندارد,ساده بودن دانش,قطعیت دانش,منبع دانش,توانایی ذاتی در یادگیری

پرسشنامه استاندارد بازخوردِ خوردن (گارنر و گارفینکل)

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه بازخورد خوردن,بازخورد خوردن,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه خوردن,بازخور خوردن,گاردنر,گارفینکل,پرسشنامه گارنر,مولفه های بازخورد خوردن,گارنر و گارفینکل,رژیم لاغری,اشتغال ذهنی با غذا,مهار دهانی,پرسشنامه تغذیه,پرسشنامه روانشناسی

تحقیق آزمون های روانی به همراه پرسشنامه ها

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

آزمونهای روانی,آزمون روانشناسی,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه روانشناسی,آزمون بالینی چند محوری,روش گروه نگار,پرسشنامه میلون,پرسشنامه سازگاری بل,گروه سنجی,پرسشنامه BAI,پرسشنامه فراشناختی MCQ30,پرسشنامه سلامت عمومی,پرسشنامه GHQ

پرسشنامه استاندارد سنجش توانمندی های ریاضی دانش آموزان سوم دبستان

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه اختلال ریاضی,پرسشنامه توانمندی های ریاضی,توانمندی های ریاضی دانش آموزان,توانمندی های ریاضی سوم دبستان,توانمندی های ریاضی,اختلال ریاضی,سنجش اختلال ریاضی,ارزیابی اختلال ریاضی,دانش آموزان سوم دبستان,مصطفی تبریزی,پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد سنجش توانمندی های ریاضی دانش آموزان دوم دبستان

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه اختلال ریاضی,پرسشنامه توانمندی های ریاضی,توانمندی های ریاضی دانش آموزان,توانمندی های ریاضی دوم دبستان,توانمندی های ریاضی,اختلال ریاضی,سنجش اختلال ریاضی,ارزیابی اختلال ریاضی,دانش آموزان دوم دبستان,مصطفی تبریزی,پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد سنجش توانمندی های ریاضی دانش آموزان چهارم دبستان

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه اختلال ریاضی,پرسشنامه توانمندی های ریاضی,توانمندی های ریاضی دانش آموزان,توانمندی های ریاضی چهارم دبستان,توانمندی های ریاضی,اختلال ریاضی,سنجش اختلال ریاضی,ارزیابی اختلال ریاضی,دانش آموزان چهارم دبستان,مصطفی تبریزی,پرسشنامه استاندار

پرسشنامه استاندارد سنجش توانمندی های ریاضی دانش آموزان پنجم دبستان

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه اختلال ریاضی,پرسشنامه توانمندی های ریاضی,توانمندی های ریاضی دانش آموزان,توانمندی های ریاضی پنجم دبستان,توانمندی های ریاضی,اختلال ریاضی,سنجش اختلال ریاضی,ارزیابی اختلال ریاضی,دانش آموزان پنجم دبستان,مصطفی تبریزی,پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد وسواسی جبری ونکوور

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه وسواس,پرسشنامه وسواسی جبری,پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور,توردارسون,پرسشنامه توردارسون,پرسشنامه ونکوور,پرسشنامه سنجش وسواس,وسواس,سنجش وسواس,دانلود پرسشنامه,افکار وسواسی,وسواسی جبری,دانلود پرسشنامه وسواس,دانلود پرسشنامه وسواسی جبری

1 2 3 73