طراحی مدار ALU کامپیوتر پایه در مکس پلاس

طراحی مدار ALU کامپیوتر پایه در مکس پلاس

طراحی-مدار-alu-کامپیوتر-پایه-در-مکس-پلاستوضیحات:
دانلود پروژه درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر
با عنوان طراحی مدار ALU کامپیوتر پایه در نرم افزار مکس پلاس (max plus)، به همراه فایل راهنما در قالب word.

مدارALU (محاسبه و منطق ) ۱۶ بیتی:
برای طراحی کامپیوتر پایه از مدار alu شانزده بیتی (مدار جمع کننده ومنطق) استفاده می شود. این
مدار از ۱۶ عدد مدار محاسبه و منطق یک بیتی(سیمبل Alu یک بیتی ) درست شده
است که در ALU یک بیتی،
سیمبلfuladder استفاده شده است.


 ادامه توضیحات در فایل راهنما موجود می باشد.