تحقیق نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن)

تحقیق نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن)

تحقیق-نبرد-سلطان-سنجر-با-ترکان-غز-(مطالعه-ای-در-روند-تسلط-قبایل-غز-بر-خراسان-و-پیامدهای-آن)

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ با موضوع نبرد سلطان سنجر با ترکان غز (مطالعه ای در روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن)، در قالب فایل word و در حجم ۲۰۲ صفحه.

بخشی از متن:
حمله غزان، زیان های بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای خراسان و کرمان دربرداشت و قتل ها و غارت ها و ویرانی ها و نابسامانیهای بسیار به بار آورد. بسی از بلاد معروف را با خاک یکسان نمود و علما و فضلای آنها را از دم شمشیر گذراند و کتابخانه های آن بلاد را ویران کرد. 

بعد از زوال دولت سنجر، تمام خراسان و کرمان و گرگان سالها دست خوش نهب و غارت غلامان امارت جوی و غزان و طوایف و قبایل و سپاهیان سفاک و خون آشام قرار گرفت. در تمام این مدت شهرها هر چند گاه یک بار از دست امیری سفاک بیرون می آمد و در کف امارت جوی خوانخوار دیگری قرار می گرفت. خلق خدا در این گیرودار به عنوان غنایمی حلال و مباح مورده استفادۀ عده ای غارتگر سبک مغز و آدم کش قرار می گرفتند. تاراج و آزار و اذیت وهتک نوامیس و قتل رجال امری عادی بود و این وضع دشوار روز به روز از شماره ساکنان خراسان می کاست و بر ویرانی ها می افزود … 


فهرست مطالب:
عنوان صفحه
کلیات 
مقدمه 
طرح موضوع
طرح مسئله 
طرح مفروضات 
روش تحقیق 
ضرورت انجام تحقیق 
قلمرو تحقیق 
کلمات کلیدی و مفاهیم 
نقد و بررسی منابع 
بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی 
۱- اوضاع جغرافیایی آسیای مرکزی و ساکنان آن 
۱-۱- جغرافیای آسیای مرکزی 
۲-۱-ساکنین آسیای مرکزی 
۲ -اصل و منشا اولیه ترکان غز 
۱-۲- منشا نام غز 
۲-۲- نژاد غزان 
۳-۲- مساکن غزان 
۴-۲- مهاجرت غزان 
۳- ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان 
۱-۳- اوضاع سیاسی غزان 
۲-۳- اعتقادات دینی غزان 
۳-۳- آداب و رسوم غزان 
۴-۳- زندگی اقتصادی 
۴- گذشته تاریخی غزان 
۱-۴- غزان در دوره گوک ترکها 
۲-۴- غزان در دوره اویغورها 
۳-۴- ترکان غز و جهان اسلام 
۴-۴- غزها در دوره سامانیان 
۵-۴- غزها در دوره غزنویان 
۱-۵-۴-سلطان محمود غزنوی 
۲-۵-۴-سلطان مسعود غزنوی 

بخش دوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلجوقیان 

۱- نقش غزان در تشکیل دولت سلجوقیان 
۲-روابط غزان با سلاطین بزرگ سلجوقی 
۱ -۲- اوضاع سیاسی حکومت سلاجقه بزرگ 
۲-۲- سلاجقه بزرگ و غزان 

بخش سوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلطان سنجر 

۱- اوضاع سیاسی حکومت سنجر 
۲- روابط غزان با سنجر 
۳- درگیری غزان با سنجر 

بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر 

۱- غزها در خراسان 
۱-۱- سلطان سلیمان سلجوقی 
۲-۱- سلطان محمود 
۳-۱- فرار سنجر از اسارت و مرگ او 
۴-۱- خراسان پس از مرگ سنجر 
بخش پنجم: نتایج و پیامدهای حمله غزان 
۱- نتایج سیاسی 
۱-۱- تشکیل حکومت خوارزمشاهیان 
۲-۱- زوال حکومت سلجوقیان در خراسان 
۳-۱- بروز هرج و مرج در خراسان 
۲- نتایج اجتماعی 
۱-۲- قتل و غارت مردم 
۲-۲- از بین رفتن امنیت 
۳- نتایج اقتصادی 
۴- نتایج فرهنگی 
۱-۴- کشته شدن علما و بزرگان 
۲-۴- ویرانی مراکز و اماکن فرهنگی 
نتیجه گیری 

منابع و ماخذ 

دانلود فایل

مطالب ویژه

پروژه کارآفريني کارخانه بخاري
پروپوزال بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
پروپوزال تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
پروپوزال ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
مباني نظري بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
پرسشنامه تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط
پاورپوينت نظام جديد آموزش کارکنان
پرسشنامه بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
مباني نظري تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
مقاله داده کاوي در مديريت ارتباط با مشتري
بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
بررسي مقايسه اي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه داراي ديوار برشي تکي و همبسته
پرسشنامه ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
هيدروديناميک مغناطيسي، پارامترها و قوانين حاکم بر آن
مباني نظري ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
توصيف محيط‌هاي متخلخل و بررسي معادلات حاکم بر آن
ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
ارزيابي ابعاد عملکرد مربيان دوچرخه سواري ايران و ارائه مقياس اندازه گيري
پروپوزال ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
اثرتمرينات محدوده ثبات بر برخي از پارامترهاي کينماتيکي راه رفتن و کيفيت زندگي زنان سالمند فعال
پرسشنامه ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
معرفي نانوسيال، ويژگي‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها
مباني نظري ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
طراحي و تدوين نظام نامه اخلاقي مربيان آمادگي جسماني شهر تهران
ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*