تحقیق حسابداری ساختمان

تحقیق حسابداری ساختمان

تحقیق-حسابداری-ساختمان

توضیحات:
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع حسابداری ساختمان در قالب فایل word و در حجم ۷۰ صفحه.

چکیده:
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید. علاوه بر این، پژوهش هایی از این دست، امکانات گسترش، رواج و فراگیری، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.
امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی، سد سازی، احداث ساختمان، تاسیسات، کشتی سازی، هواپیما سازی، ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند…

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: بررسی نقش حسابداری پیمانکاری ساختمان
بیان مسئله
اهمیت موضوع
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار
خدمات تحقیقاتی و بنیادی
تهیه طرح مقدماتی
دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح
تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شرکت در مناقصه
انتخاب پیمانکار
تعهدات و اختیارات کارفرما
ضمانت نامه انجام تعهدات
جریمه تاخیر
اجراء کار ( شروع عملیات )
خاتمه کار
دارائیهای جاری
دارائیهای ثابت
بدهی ها
سرمایه
روشهای متداول حسابداری پیمانکاری
انتقال سود بستن حساب پیمان تکمیل شده
محاسبه سود پیمان های ناتمام
نحوه محاسبه پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
نحوه محاسبه استهلاک اموال ، مالیات و تجهیزات
مالیات پیمانکاری
نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی
ترازنامه
جمع بدهیها و سرمایه
صورت حساب سود و زیان
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری وحجم آن
روش نمونه گیری
ابزار نمونه گیری
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

دانلود فایل

مطالب ویژه

پروژه کارآفريني کارخانه بخاري
پروپوزال بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
پروپوزال تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
پروپوزال ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
مباني نظري بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
پرسشنامه تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط
پاورپوينت نظام جديد آموزش کارکنان
پرسشنامه بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
مباني نظري تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
مقاله داده کاوي در مديريت ارتباط با مشتري
بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
بررسي مقايسه اي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه داراي ديوار برشي تکي و همبسته
پرسشنامه ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
هيدروديناميک مغناطيسي، پارامترها و قوانين حاکم بر آن
مباني نظري ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
توصيف محيط‌هاي متخلخل و بررسي معادلات حاکم بر آن
ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
ارزيابي ابعاد عملکرد مربيان دوچرخه سواري ايران و ارائه مقياس اندازه گيري
پروپوزال ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
اثرتمرينات محدوده ثبات بر برخي از پارامترهاي کينماتيکي راه رفتن و کيفيت زندگي زنان سالمند فعال
پرسشنامه ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
معرفي نانوسيال، ويژگي‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها
مباني نظري ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
طراحي و تدوين نظام نامه اخلاقي مربيان آمادگي جسماني شهر تهران
ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*