تحقیق بررسی اشعار کتیبه ای بناهای تاریخی (دوره اسلامی) در شیراز

تحقیق بررسی اشعار کتیبه ای بناهای تاریخی (دوره اسلامی) در شیراز

تحقیق-بررسی-اشعار-کتیبه-ای-بناهای-تاریخی-(دوره-اسلامی)-در-شیراز

توضیحات:
پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع بررسی اشعار کتیبه ای بناهای تاریخی(دوره اسلامی) در شیراز، در قالب فایل word و در حجم ۱۳۴ صفحه.

بخشی از متن:
در این پایان نامه سعی شده است، ابتدا شیراز را از جنبه های مختلف تاریخی؛ جغرافیایی؛ فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی معرفی نماید، و سپس بناهای تاریخی دوره اسلامی این شهر را مورد شناسایی قرار دهد. پس از شناخت بنا و بررسی تاریخچه آن، فقط بناهایی مورد تحقیق قرارگرفته که کتیبه شعر دارند. طبق بررسی انجام شده ، تعداد بناهای تاریخی دوره اسلامی که دارای کتیبه شعر است، به ۱۸ عدد رسید، که شامل: ۱۳ آرامگاه ؛۳ مسجد ؛۱ باغ و۱ ارگ تاریخی است. هدف پزوهش در این زمینه ، بررسی مضامین اشعار کتیبه ای از جنبه محتوا و درون مایه بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، برخی از این اشعار دارای اشاره های اجتماعی و تاریخی هستند و برخی نیز واقعیاتی سیاسی و فرهنگی را آشکار می سازند. اما اکثر آنها درون مایه ای تعلیمی دارند و نکات اخلاقی و تربیتی از قبیل: بی اعتباری حیات آدمی و ناچیزی و ناپایداری نعمتهای دنیوی را به خوانندگان یاد آوری می کنند. برخی نیز دارای مضمون توصیفی هستند ، و در میان این کتیبه ها، شعر هایی با مضمون دعایی نیز به چشم می خورد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۲-سؤال های تحقی
۱-۳- فرضیه های تحقیق
۱-۴-پیشینه تحقیق
۱-۵- هدف ها
۱-۶-کاربردهای متصور از تحقیق
۱-۷-روش انجام تحقیق


۱-۸-قلمرو تحقیق


فصل دوم: معرفی شیراز
۲-۱- معرفی شیراز
۲-۲ – ریشه نام شیراز


۲-۳- پیشینه شیراز از دید گاه تاریخی و روایات اسطوره ای و سنتی


۲-۳-۱- از دیدگاه تاریخی


۲-۳-۲ – از دیدگاه اسطوره‌ها و روایات سنتی


۲-۴- جغرافیا ی شیراز


۲-۵- آب و هوای شیراز


۲-۶- زبان مردم شیراز


۲-۷- فرهنگ مردم شیراز


۲-۸-۱- جاذبه‌های فرهنگی


۲-۸- ۳  جاذبه‌های طبیعی


۲-۸- ۴  جاذبه‌های مذهبی


۲-۹- اقتصاد شیراز


۲- ۱۱- سوغات شیراز


فصل سوم: بررسی اشعار کتیبه ای بناهای  تاریخی(دوره اسلامی)در شیراز


بخش اول


۳ -۱ -۱-  تعریف کتیبه


۳-۱-۲-  کتیبه و کتیبه‌نگاری در اسلام


۳-۱-۳-  انواع خطوط کتیبه نگاری


۳-۱- ۴- کتیبه نگاران سده های پیشین


۳-۱-۵-  کتیبه نگاران معاصر


۳-۱-۶-  بررسی کتیبه های شعر بناهای  دوره اسلامی در شیراز


۳-۱- ۷- ذکر بناها براساس تاریخ نگارش کتیبه


بخش دوم- بررسی کتیبه های شعر در آرامگاه ها


۳-۲- ۱-  اشعار کتیبه ای بقعه رئیس احمدی


۳-۲ -۲- اشعار کتیبه ای بقعه سید علاء الدین


۳-۲-۳-  آرامگاه حافظ


۳-۲-۳-۱  اشعار سنگ قبرحافظ
۳-۲-۳-۲ کتیبه سقف آرامگاه
۳-۲-۳-۳ کتیبه رواق آرامگاه


۳-۲-۳- ۴ کتیبه دیوار شمالی


۳-۲-۳- ۵ کتیبه تالار میانی


۳-۲-۳-۶ کتیبه دیوار شرقی


۳-۲-۳-۷ کتیبه دیوار غربی


۳-۲-۳-۸ کتیبه نمای خارجی تالار


۳-۲-۳-۹ کتیبه دیوار شمال شرقی
۳-۲- ۴  کتیبۀ مقبره محمد رحیم خان
۳-۲- ۵  اشعار کتیبه ای آرامگاه شاه شجاع


۳-۲- ۵-۱  کتیبه جنوب شرقی(از اشعار حافظ)


۳-۲- ۵-۲  کتیبه شمال شرق : (از اشعار حافظ)


۳-۲- ۵-۳   کتیبه شمال غربی:  (از اشعار شاه شجاع)


۳-۲- ۵-۴ کتیبه جنوب غربی  (از اشعار شاه شجاع )


۳-۲-۶  اشعارکتیبه ای آستان شاهزاده ابراهیم


۳-۲- ۷  اشعار کتیبه ای آرامگاه شاه داعی الی الله


۳-۲-۷-۱ کتیبه اول(درون اتاق مقبره)


۳-۲- ۷-۲  کتیبه دوم (درون اتاق مقبره)
۳-۲- ۷-۳  کتیبه سوم(داخل نماز خانه)
۳-۲-۷-۴  کتیبه چهارم:( داخل نماز خانه)
۳-۲-۸  اشعار کتیبه ای بارگاه شاه چراغ(ع)
۳-۲-۸-۱ کتیبه  ورودی غربی حرم
۳-۲-۸-۲  کتیبه ورودی شمال غربی حرم


۳-۲-۸ -۳  کتیبه داخلی سمت جنوب


۳-۲-۸ -۴  کتیبه داخلی سمت شمال
۳-۲- ۹ اشعار کتیبه ای بقعۀ سبز پوشان
۳-۲- ۱۰  اشعارکتیبه ای آرامگاه شیخ روزبهان
۳-۲-۱۱  اشعار کتیبه ای آرامگاه سعدی


۳-۲-۱۱-۱  کتیبه درب ورودی
۳-۲-۱۱-۲  کتیبه بالای در ورودی (نمای خارجی )
۳-۲-۱۱-۳  کتیبه ضلع جنوب غربی


۳-۲-۱۱-۴  کتیبه ضلع  جنوب شرقی


۳-۲-۱۱-۵  کتیبه ضلع شرقی 


۳-۲-۱۱-۶   کتیبه ضلع غربی


۳-۲-۱۱-۷  کتیبه ضلع شمال غربی


۳-۲-۱۱-۸  کتیبه سنگ قبرکنونی سعدی


۳-۲-۱۱-۹  کتیبه سنگ قبر سابق سعدی


۳-۲-۱۲  اشعار کتیبه ای مقبره شوریده شیرازی


۳-۲-۱۲-۱  کتیبه ورودی مقبره


۳-۲-۱۲ -۲  کتیبه شعر سنگ قبر شوریده


۳-۲-۱۳  اشعار کتیبه ای آرامگاه سیبویه


۳-۲-۱۴  اشعار کتیبه ای آرامگاه خواجوی کرمانی


۳-۲-۱۴ -۱ کتیبه های سنگ قبر


۳-۲-۱۴-۲  کتیبه اول، اتاق خواجو


۳-۲-۱۴ -۳ کتیبه دوم اتاق


۳-۲-۱۴-۴  کتیبه سوم اتاق


۳-۲-۱۴-۵  کتیبه چهارم
۳-۲-۱۴-۶  کتیبه پنجم
۳-۲-۱۴-۷ کتیبه بزرگ سنگی


بخش سوم- بررسی اشعار کتیبه ای مساجد


۳-۳-۱   اشعار کتیبه ای مسجد جامع عتیق


۳-۳-۲  اشعار کتیبه ای مسجد مشیرالملک


۳-۳-۳  اشعار کتیبه ای مسجد نصیرالملک


۳-۳-۳-۱ کتیبه دالان شمالی


۳-۳-۳-۲  کتیبه سر در ورودی مسجد


بخش چهارم-  بررسی کتیبه های شعر در باغ های تاریخی


۴-۱  اشعارکتیبه ای باغ ارم


۴-۱-۱   سنگ نبشته اول


۴-۱-۴  سنگ نبشته چهارم


۴-۱-۵   سنگ نبشته پنجم


۴-۱-۶   سنگ نبشته ششم


بخش پنجم- بررسی اشعار در ارگ های تاریخی


۵-۱-  اشعار کتیبه ای ارگ کریم خان


۵-۱-۱  کتیبه اول


۵-۱-۲  کتیبه دوم


۵-۱-۳  کتیبه سنگ قبر کریم خان


۵-۱-۴ کتیبه دسته شمشیر کریم خان


فصل چهارم: نتیجه گیری
۴-۱- نتیجه
 پیوست ها     
فهرست  تصاویر فصل دوم
۲-۱نقشه جغرافیایی استان فارس
۲-۲ نقشه آب وهوایی ایران
۲-۳ باغ عفیف آباد 
۲-۴ باغ دلگشا در شیراز
۲-۵ باغ جهان نمای شیراز
۲-۶ عمارت کلاه فرنگی موزه پارس


۲-۷ دروازه قرآن شیراز


۲-۸ مدرسه آقابابا خان
۲-۹ برم دلک
۲-۱۰ دریاچه مهارلو


۲-۱۱ آرامگاه بی بی دختران


۲-۱۲ بازار وکیل شیراز
۲-۱۳ ساخت صنایع دستی (معرق کاری ) در شیراز
۲-۱۴ کلوچه و مسقطی شیرازی
فهرست تصاویر فصل سوم
۳-۱ کتیبه یادمانی فارس


۳-۲ مسجد جامع عتیق


۳-۳ آرامگاه سید علاء الدین حسین


۳-۴ ارگ کریم خان زند
۳-۵ آرامگاه شاه داعی الی الله
۳-۶ آرامگاه شاه چراغ (ع)


۳-۷ نمای شب آرامگاه شاه چراغ (ع)
۳-۸ آرامگاه سیبویه
۳-۹  پله های سنگی ورودی آرامگاه سیبویه
۳-۱۰ آرامگاه حافظ شیرازی
۳-۱۱ معجر آهنی آرامگاه حافظ
۳-۱۲ گنبد مسی ؛ شکل کلاه دراویش


۳-۱۳ کاشی کاری معرق سقف آرامگاه حافظ با گره های هندسی اسلامی


۳-۱۴ کتیبه سنگ قبر حافظ


۳-۱۵ کتیبه های رواق آرامگاه حافظ


۳-۱۶آرامگاه سعدی شیراز
۳-۱۷ کتیبه درب ورودی آرامگاه سعدی
۳-۱۸ کتیبه ضلع شرقی آرامگاه سعدی


۳-۱۹  کتیبه سنگ قبر سعدی


۳-۲۰  کتیبه بالای  درب ورودی مقبره شوریده شیرازی


۳-۲۱ آرامگاه خواجوی کرمانی
منابع و مآخذ
کتابها
چکیده انگلیسی
دانلود فایل

مطالب ویژه

پروژه کارآفريني کارخانه بخاري
پروپوزال بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
پروپوزال تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
پروپوزال ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
مباني نظري بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
پرسشنامه تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط
پاورپوينت نظام جديد آموزش کارکنان
پرسشنامه بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
مباني نظري تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
مقاله داده کاوي در مديريت ارتباط با مشتري
بررسي محدوديت ها و موانع در پياده سازي برنامه هاي بهبود کيفيت صنايع
تأثير يادگيري سازماني بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط استان اردبيل
بررسي مقايسه اي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه داراي ديوار برشي تکي و همبسته
پرسشنامه ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
هيدروديناميک مغناطيسي، پارامترها و قوانين حاکم بر آن
مباني نظري ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
توصيف محيط‌هاي متخلخل و بررسي معادلات حاکم بر آن
ارزيابي ارتباط مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از نگاه دبيران دوره دبيرستان
ارزيابي ابعاد عملکرد مربيان دوچرخه سواري ايران و ارائه مقياس اندازه گيري
پروپوزال ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
اثرتمرينات محدوده ثبات بر برخي از پارامترهاي کينماتيکي راه رفتن و کيفيت زندگي زنان سالمند فعال
پرسشنامه ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
معرفي نانوسيال، ويژگي‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها
مباني نظري ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
طراحي و تدوين نظام نامه اخلاقي مربيان آمادگي جسماني شهر تهران
ارزيابي نگرش دانشجويان بومي در برابر غير بومي ها و اثرات آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*